Arabalı Kurye Kime Denir?

Kurye olarak çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin karşılarına farklı kurye çeşitleri çıkmaktadır. Kişi, eğer kurye çeşidinin gerektirdiği şartları sağlayabiliyor ise, ilgili kurye alanında görev yapabilmektedir. Kurye çeşitleri; yaya kurye, moto kurye, arabalı kurye, uçak kurye, acil kurye ve Express kurye gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır ve hem gündüz mesai saatleri içerisinde, hem de gece mesai saatleri dışında bu kurye çeşitleri hizmet vermektedir. Kurye olabilmek için gerekli olan belli başlı kurye olabilme şartları sağlayan kişi ya da kişiler; hangi kurye alanında görev yapmak istiyorlarsa, ilgili kurye alanın gerektirdiği ekstra özellikleri de sağlamalıdırlar. Yani bazı kurye alanlarında farklı özelikler de istenilebilmektedir. Mesela yaya kurye alanında kurye olabilmenin gereklilik arz eden belli başlı şartlarının sağlanması yeterli olurken; arabalı kurye alanında bu şartlara ek olarak gerekli ehliyet ve iyi derecede araba kullanabilme özelliği istenilmektedir. Kurye olabilmenin gereklilik arz eden belli başlı şartları; kişinin elinin ayağının tutuyor olması, özellikle görmeye ve duymaya yarayan duyu organlarında ciddi sağlık problemlerinin olmaması, en az ilkokul mezunu olunması, iyi derecede Türkçe bilinmesi ve kuvvetli harita bilgisine sahip olunması olmaktadır. Arabalı kurye alanında çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin hem bu şartları sağlayabilmeleri, hem de gerekli olan ehliyete sahip olmaları ve iyi derecede araba kullanabilmeleri gerekmektedir.arabalı kurye kime denir, arabalı kurye nedir, arabalı kurye olmak

Arabalı kurye işinde çalışmak isteyen kişi ya da kişiler bu şartları sağlayabilmeleri durumunda bu işte çalışabilirler. Daha çok uzun mesafelere bakacakları için arabalarla bu işi yaparlar. Karşılarına bu alanda 2 farklı çalışma sistemi çıkmaktadır. Bu işte çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin karşılarına çıkan çalışma sistemlerinden birincisi; maaş+sigortaya dayalı çalışma sistemi olmaktadır. İkincisi ise; % 50 olarak bilinen çalışma sistemi olmaktadır. Birinci sistemde kişi ya da kişiler düzenli olarak her ay maaşlarını alırlar ve yine düzenli olarak her ay sigortaları yatar; ikinci sistemde ise ilgili kurye firmaları ya da şirketleri, bu alanda görev yapacak olan kişi ya da kişilere belli bir yüzde var, yüzde 50 olarak adlandırılmaktadır ancak her firmanın ya da şirketin vereceği yüzde arabalı kurye alanında değişkenlik gösterebilmektedir.

Arabalı Kurye Kime Denir?

Bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıma işini arabalarla yapan kişilere arabalı kurye adı verilmektedir, kişiler zarf paket ya da eşyaları daha uzak mesafelere ulaştıracakları için arabalarla bu işi yapmaktadırlar. Standart olarak kuryelik yapmak isteyen kişi ya da kişilerden istenilmekte olan bütün şartlar bu işi yapmak isteyen kişi ya da kişilerden de isteniliyor. Buna ek olarak araba kullanabilmek için gerekli ehliyete sahip olmak şartı da; bu işi yapacak olan kişi ya da kişilerden istenilmektedir. Arabalı kurye olarak işe başlayacak olan kişilerin kuvvetli harita bilgisine sahip olmaları ve yer yön duygularının güçlü olması da önem arz eden durum olmaktadır.arabalı kurye kime denir, arabalı kurye nedir, arabalı kurye olmak

Arabalı kurye olarak görev yapacak olan kişi ya da kişiler; ciddi sağlık problemlerini bünyelerinde barındırmamalıdırlar. Aynı zamanda en az ilkokul mezunu olmalı, iyi derecede Türkçe bilmeleri, kuvvetli harita bilgisine sahip olmaları, araba kullanabilmek için gerekli olan ehliyetin alınmış olması da yine bu işi yapacak olan kişi ya da kişilerde aranılan şartlar arasında olmaktadır. Bu şartları sağlayan kişi ya da kişiler; 2 farklı kazanç sisteminin karşılarına çıkacağı kuryelik işine başlayabilirler. Bazı firmalar ya da şirket bu alanda maaş+sigorta üzerinden kazanç sunarlarken; bazı firmalar da % 50 sistemine göre eleman alımı yapmaktadırlar. % 50 kazanç sistemi ilgili firma ya da şirkete göre değişkenlik gösteren durumdur. Bu 2 farklı kazanç sisteminden istediğiniz birisini seçerek siz de arabalı kurye işine başlayabilirsiniz. Tabi bu işte çalışabilmek için gerekli olan şartların sağlanmış olması önem arz den durumdur. Bu şartları sağlamanız durumunda bu işte çalışabilmek için artık başka hiçbir engeliniz kalmamış olacaktır, bundan sonrası sizin çalışma sisteminize göredir.

Bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıma işini arabalarla yapma görevini üstlenmiş olan kişi ya da kişiler; daha çok uzak mesafelere bakan kuryelerdir, çünkü ancak arabayla uzak mesafelere zamanında teslimat yapılabilmektedir. Hızlı teslimat için arabalarla bu işin yapılıyor olması önemli olmaktadır.

ACİL KURYENİN DİĞER KURYELERDEN FARKI NEDİR?

Nüfusun artması ile birlikte pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların başında genel olarak trafik karmaşası yer almaktadır. Trafik ciddi bir problem olmakla birlikte zaman konusunda insanların olumsuz bir şekilde etkilenmesini sağlamaktadır. Taşımacılık sektörü nüfusun artması ile birlikte oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda trafik sorunu da taşımacılık sektörünün çeşitli şekillerde etkilenmesini sağlamaktadır. Bu alanda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Genellikle insanların ihtiyaçları doğrultusunda bir bölgeden başka bir bölgeye gönderilerin taşınma işlemi kargo firmaları tarafından yapılmaktadır. Genellikle dağıtım şekilleri farklılık göstermektedir. Bu durum gönderinin boyutuna türüne ve mesafelere göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte oldukça kaliteli çalışmalar yapılmaktadır. Acil kurye genel olarak acil durumlar için gerekli bir çalışma yöntemidir.acil kurye nedir, acil kuryenin farkı, acil kurye ile normal kurye farkları

Genellikle mesai saatleri kargo firmaları için sabah 8 sularında başlayıp akşam 6 gibi son bulmaktadır. Bununla birlikte gönderilecek olan gönderiler bu saatler içinde sahiplerine ulaştırılmaktadır. Ancak bu gönderim süresi 1 gün ile 3 gün arasında değişiklik göstermektedir. Acil kurye acil durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte büyük kargo firmalarının tamamı genel olarak bu hizmeti insanlara sorunsuz bir şekilde vermektedir. Bununla birlikte oldukça kaliteli bir çalışma performansı ortaya çıkmaktadır. Genellikle bu çalışma insanların acil durumları için kullanılmaktadır. Acil toplantılar için gerekli olan belgeler ya da genellikle özel durumlar için gerekli olan gönderiler bu şekilde bekleme süresi olmadan hızlı bir şekilde teslim edilmektedir.Acil kurye çalışanları normal dağıtımlardan biraz daha farklı bir çaba ve farklı bir çalışma performansı gerektirdiği için normal çalışmalardan farklı bir ücrete tabi tutulmaktadır. Genellikle mesai saatleri haricinde çalışma gösterildiği için istenilen her saat acil durumlarda gönderilerinizi sorunsuz bir şekilde teslim alabilirsiniz. Arabaya atlayıp benzin parası vermek yerine bu kurye firmalarından yardım alarak onların sizin yerinize gönderilerinizi teslim almalarını ya da getirmelerini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte genel olarak hızlı bir şekilde gönderim sağlanabilir. Genellikle aynı şehir içerisinde yarım saat ile iki saat arasında teslimat sağlanmaktadır. Bu durum teslimat yapılacak gönderinin boyutuna ve teslimat şekline göre mesafe ile doğru orantılı bir şekilde değişmektedir.

Kimler motorlu kurye olabilir?

Kurye bir belge ya da eşyanın bir yerden başka bir yere ya da bir kişiden başka bir kişiye ulaşmasını sağlayan kişidir. Bu kişiler bu bir yerden başka bir yere taşıma işlerini yaparken farklı araçlar ve yöntemler kullanmaktadır. Kullandıkları bu yöntem ve araçlara göre isimlendirilen kuryelerin birçok farklı adı bulunmaktadır. Motorlu kurye, arabalı kurye, uçak kullanan kurye gibi kuryelerin taşıma işlemini yerine getirirken kullandıkları araca göre isimlendirilmiş halleridir. Kısaca bahsedecek olursak uçak kullanan kuryeler uzak yerlere bir belge ya da eşya taşırken uçaklardan yararlanan, arabalı kurye araba kullanan, motorlu kurye motor kullanan kişilerdir.motorlu kurye olma, nasıl motorlu kurye olunur, kimler motorlu kuryelik yapabilir

Motorlu kurye olmak isteyen kişilerin öncelikle A2 sınıfı ehliyetleri olması gerekmektedir. Nasıl ki bir işi yapmak isteyen kişilerden bu iş için gerekli eğitim almış olanları seçiliyor ve çalışması sağlanıyorsa motorlu kurye işinde de aynı mantıkla hareket edilmektedir. A2 ehliyeti olan ve motosiklet kullanışı iyi seviyede olan hemen hemen herkes motorlu kurye olabilir. Ancak tabii ki sadece A2 sınıfı ehliyete sahip olmak ve iyi düzeyde motosiklet kullanılıyor olmak motorlu kurye olmak için yeterli değildir.

Motorlu kurye olmak isteyenlerin bu hizmeti verecekleri bölgeyi çok iyi biliyor olmaları gerekmektedir. Trafiğin yoğun olduğu bir şehirde motorlu kurye olmak isteyenler bu özelliğe mutlaka sahip olmalıdır. Çünkü motorlu kuryenin bir paketi yetiştirmesi için belirli zamanı vardır. Şayet motorlu kurye paketi yetişmesi gereken gün ve saatte yerine teslim edemez ise tam anlamıyla sağlıklı bir hizmet verilmiş denemez. Bu sebeple motorlu kurye olmak isteyen kişi hizmet vereceği bölgeyi çok iyi tanımalı ve en uygun mevkii takip ederek paketi yerine ulaştırmalıdır.

A2 sınıfı ehliyet, iyi derecede motosiklet kullanıyor olmak ve hizmet vereceği çevreyi iyi tanıyan, aynı zamanda disiplinli çalışmaya ayak uydurabilecek herkes motorlu kurye olabilir. Motorlu kuryelerin birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Eğer motorlu kurye olmak istiyorsanız tüm bu avantaj ve dezavantajları değerlendirerek bu mesleğe adım atmalısınız.