Hafriyat İşlerinde Kiralık Araç Rahatlığı

Ülkemizde yeryüzü şartları dağlık bir araziye sahip olduğu için yeni yapılan binaların zemine yerleşerek depreme karşı dayanıklı olması ve çökmelere karşı dirençli olması için taban yapısının iyi olması gereklidir. Artık gecekondu fikrinin kaldırıldığı paylaşım alanlarında oluşturulan apartmanlar daha çok kişinin mesken olarak yerleştiği alanları oluşturmaktadır. Çok katlı meskenlerde aranılan bina kalitesini yükseltmek için hafriyat çalışmalarının titizlikle yapılması gerekir. Özellikle yolları yeni yapılan yerlerin bina konumlandırmaları yüksek yerlerin yol altı hizasına veya yol hizasına kadar eşilerek indirilmesi ile binaların temellerinin atılması başlanılmaktadır. Belediyelerin belirlediği bu sınırları gerçekleştirmediğiniz sürece binanızı yerleştiremezsiniz.kiralık hafriyat kamyonu, hafriyat işi, kiralık hafriyat araçları

Toprağın kazılarak uygun dengenin sağlanması ve binaların yerine oturtulmasını amaçlayan bu uygulamada bina için gerekli olan alan kepçeler ile eşilerek açığa çıkarılmaktadır. Bazen toprak dışında kayaların bile yerlerinde sökülerek çıkarıldığı alanlarda gerekli olan ekskavatör ve kiralık hafriyat kamyonları iş yapmaktadır. Bu araçlara saat başı ücret alarak her seferde fiş kesilmek sureti ile çalışmaktadır. Bazen yüzlerce kamyon toprak atılabilecek alanlarda fiş kesilmesi kamyonların ne kadar toprak taşıdığını ve kaç saat çalıştığını daha iyi göstermektedir. Bir belge niteliğinde sunulan bu kayıtlar günlerce sürecek çalışmanın karşılığında alınacak ücreti de gösterecektir. Kamyonlar çıkarılan toprak ve kayaları belediyelerin göstermiş olduğu alanlar içine götürülerek bırakması gerekmektedir. Daha çok şehir dışına yakın olan açık arazilere bırakılmaları uygun olmaktadır.

Doğuda ve İç Anadolu’da daha çok yapılan bu uygulama daha düz araziler için sadece yüzeysel düzleştirme olarak yapılan çalışmalar buralarda çok derin olacak kazılmalara neden olabilir. Yeryüzü şartlarının dışında verilen kat karşılığı düşünülen yapıda önemlidir. Bazı binaların arkası açık olduğu için ve yüksek bir yerden alçak bir yere konumlanacak nitelikte yapıya sahip olduğu için önden daha az kat ve arkadan daha fazla kat alarak görünüm kazanmaktadır. Bu da yerin daha çok eşilerek açılması ile arkaya verilecek olan kat farkını yansıtmaktadır. Türkiye geneli hafriyat çalışmaları genellikle kentsel dönüşüm projelerine ayak uydurarak şekillenmektedir. Devletin göstermiş olduğu yerler daha çok yeni alanlar olduğundan projeler uygun ölçümler ile yapılmaktadır.

KÖPRÜ VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ NEDİR?

Köprü Vinçleri iş makineleri kapsamında geçen ekipmanlardandır. Bu ekipmanların 1475 sayılı kanun 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar gereğince periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir. Periyodik kontroller kapsamı içinde yer alan ekipmanlardan birisi de işte köprü vinçlerdir.köprü vinç periyodik kontrol, vinç periyodik kontrolü yapımı, vinç periyodik kontrolü nasıl yapılır

Vinçler kullanırken de özel bilgi ve birikim, sertifika gerektiren aletlerdir. İnsan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığından hayati önemleri mevcuttur. Bilinçsiz kullanım ya da zamanında yapılmayan bakım ve kontroller sonucu bulunulan ortamda ciddi maddi hasarlara neden olabilirler. Bunun dışında bunu yaşayan insanların manevi kayıpları da ciddi bir risk teşkil etmektedir. İşte tüm bu riskler göz önüne alınarak köprü vinçleri periyodik kontrollerden geçmek zorundadır. Vinçler yönetmeliğin ilgili maddesine göre kaldırma ekipmanları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsam doğrultusunda yasal zorunluluk gereği 3 ayda bir kere kontrol edilmek zorundadırlar.

Köprü Vinçlerin ilk kontrolü  ise 50 işletme saati sonunda ve birinci ayın sonunda yapılmalıdır. Diğer kontroller ise 3 aylık periyotlar ile yapılmaktadır.

Köprü vinçlerin periyodik kontrolleri Çalışma Bakanlığının yönetmelikte belirttiği ilgili kriterleri kapsayan ve yetkilendirilmiş kurumların mühendis ve teknik elemanları tarafından yapılmak zorundadır. Ülkemizde bu işi yapan yetkili kurumlara dair detaylı bilgi Bakanlığın ilgili bölümlerinden alınabilir.

Köprü Vinçlerin periyodik kontrollerinde kontrol edilen parametreler şunlardır :

 • Tüm ekipmanların yağlanması
 • Redüktörlerin kontrolü
 • Tüm elemanların ve emniyet sisteminin çalışıp çalışmadığının kontrolü
 • Aşınma kontrolü
 • Kanca kontrolü
 • Tambur kontrolü
 • Kılavuz kontrolü
 • Kavrama kontrolü
 • Kontrol ünitesinin kontrolü
 • Tekerlek kontrolü
 • Ray kontrolü
 • Aşırı yük göstergesi kontrolü
 • Aydınlatma Kontrolü
 • Sınır kesici kontrolü
 • Kaldırma halatı kontrolü
 • Vinç üzerindeki yürüme yolu kontrolü
 • Yatakların kontrolü
 • Frenlerin kontrolü
 • Kanca bloğu kontrolü
 • Dişli çarklar kontrolü
 • Yürüme yolu tamponu kontrolü
 • Köprü kontrolü
 • Mekanik parçaların kontrolü

Tüm bunların kontrolü ve ilgili kısımların yağlanması, risk teşkil eden kısımların değiştirilmesi köprü vinçlerin periyodik kontrolleri sırasında yapılan işlemlerdir.

Kren de denilen vinçlerin çalışıldığı ortam, imalatında kullanılan ekipmanlar ve piyasaya sürülmeden önce yapılan testler, sonrasında ise köprülü vinci kullanan elemanın yetkinliği ve kullanım biçimi, köprülü vinçlerin çalışmasını ve verimliliğini etkilemektedir. Tüm bunlardan minimum düzeyde etkilenmek için düzenli olarak köprülü vinçlerin periyodik kontrollerinin yetkilendirilmiş kurumlarca yapılması hayati önem taşımaktadır.

Rulmanların Arızaları Önceden Tespit Edilebilir mi?

MCM motor durum izleme teknolojisi sayesinde bu tür mekanik arızaları motordan yalnızca 3 faz akım – gerilim bilgilerini alarak 3 – 6 ay önceden tespit edilebilmektedir. Artesis MCM fan, pompa, kompresör, konveyör vb. gibi elektrik motorları ile sürülen malzemeleri sürekli izleyen, mevcut ve gelişen arızaları aylar öncesinden saptayan, bir arıza erken uyarı sistemidir. MCM, bunu yalnızca motorun üç faz akım ve gerilimini ölçerek halleder. Ekipman üzerine sensör montajı gerektirmeyen yapıdadır.rulman arızaları, rulmanlarda çıkan arızalar, rulman arıza sebepleri

Vibrasyon teknolojisine göre faydası vibrasyon teknolojisinde kullanılan sensörlere ihtiyaç kalmaması, buna bağlı kalan elektronik sistemler pahalı olması ve karışık grafikleri yorumlamak zorunda kalınmamasıdır. MCM motor durum izleme teknolojisinin hem kendisi hem de aksesuarları oldukça ucuzdur. Sensör tarzı ürünlere gerek kalmaz. Yalnızca motordan 3 faz akım – gerilim bilgisi alınması yeterli olacaktır.

Sadece Akım – Gerilim Bilgisi Ölçülerek Rulman Arızasını Daha Oluşmadan Tespit Etmek Mümkün müdür?

Evet tespit edilebilir. MCM teknolojisi hem mekanik ( eksenel kaçıklık, balanssızlık, rulman gibi. ) hem de elektriksel problemleri ( sargı gevşekliği, kısa devre gibi ) tespit eder. Aynı anda RMS gerilim, RMS akım, güç faktörü, harmonik distorsiyon vb. gibi elektriksel parametreleri de hesap ederek veri tabanına kaydeder.

Rulman arızalarını önlemek için;

Kestirimci bakım ve durum izleme yapılmalıdır.
Kaliteli rulmanlar ile gres yağı kullanılmalıdır.
Rulmanın montajı ve demontajı hatasız yapılmalıdır.
Temizliğin, sızdırmazlığın iyi olması gerekir.
Aktarma elemanı ve balans ayarının doğru yapılması gerekir.

Rulman arızaları, asenkron motorlarda sık sık meydana gelen mekanik arıza çeşitlerinden biridir. Bunlar uzun süren arızalar halinde bakım yönetiminin önemini belirterek ortaya koymaktadır. Endüstriyel tesislerde oldukça fazla sayıda motor ve bu motorlarda yüzlerce rulman olduğunu düşünür isek bakım planlamasının oldukça profesyonel yapılması ve önceden tedbir alınması gerekir.

BİLYELİ RULMAN TİPLERİ- 2 (Deep groove ball bearings)

DOLDURMA TİP BİLYALI RULMAN TİPLERİ

Tek sıra bilyeli rulmanların bir başka tipi ise dışarıdan bilye doldurulabilir olanlardır. Bu tip bilyeli rulmanlarda kafes olmadığından iç ve dış bilezikler arasına daha fazla bilye doldurulma imkanı ortaya çıkar. Böylece yük taşıma kapasitesi de artmış olur. Ancak bu durumda ise bilyelerin birbirine sürtünmeleri nedeni ile ısınma artar ve yüksek hızlarda çalışma imkânı da azalır. Bu tip bilyeli rulmanların diğerlerine göre dezavantajı eksenel yük taşıma kapasitelerinin daha az olmasıdır. Bu rulmanlarda bilye doldurma slotları hem iç hem de dış bileziktedir.bilyeli rulman, rulman tipleri, bilyeli rulman tipleri nelerdir

Bu rulmanların gösterimi istisnai olarak 2 ve ya 3 ile başlarlar. Bu gösterimin diğer 2 ve ya 3 ile başlayanlardan farkı sadece 3 haneli olmalarıdır. Örneğin: 305, 208-2Z

ÇİFT SIRA BİLYALI RULMAN TİPLERİ

Çift sıra bilyeli rulmanlar ise 4 ile başlarlar. Örneğin: 4307 A

Bu rulmanların tek sıralı olanlardan üstün tarafıve farkı daha büyük yükleri taşıyabilmeleridir. Ancak tek sıra bilyeli rulmanlar kadar hızlı, sessiz, titreşimsiz çalışamazlar.

Bilyeli rulmanların bir kısmı sekman yuvası ile temin edilebilirler. Bu rulmanlar diğerlerinden farkı olarak gösterimlerinin sonuna aldıkları N harfi ile belli olur. Eğer sekman yuvasında sekmanı  da beraber alınacaksa gösterimde NR yazılır. Örneğin: 6212 N,  6022 NR

PASLANMAZ BİLYALI RULMAN TİPLERİ

Rutubetli ve korrozif şartların ağır olduğu yerlerde kullanılırlar. Bunlarda bilyeler paslanmaz çelik olup diğer bilyeli rulmanların dizayn karakteristiklerine sahiptirler.
Bu rulmanlarda doldurma tipli olan rulmanlar yoktur.

Paslanmaz bilyeli rulmanlar normal gösterimdeki numaraların başına W harfini alması ile diğerlerinden ayrılırlar. Örneğin: W 6210 yani iç çapı 50 mm olan paslanmaz bilyeli rulman

KAM YUVA TAKİPÇİSİ BİLYALI RULMAN TİPLERİ

Kam yuvaları için imal edilmişlerdir. Normal bilyeli rulmanlardan farkı dış çaplarında bulunan enine olan radyüstür.
Bu rulmanlar 3612 ile başlar ve çap kodundan sonra R harfi alırlar. Örneğin: 361207 R yani 35 mm iç çapında kam rulmanı

Bunların çift sıra bilyeli olanları da vardır. Bunların gösterimi 3508 ile başalar ve C-2Z ile biter.
Örneğin: 305804-C2Z  yani 20 mm iç çapı olan çift sıra bilyeli kam rulmanı

2020 bahar ve yaz sezonunda ayakkabılar cıvıl cıvıl!

Bazılarımız girdiği ilk mağazadan önüne çıkan ilk ayakkabıyı satın alır ve çıkar, bazılarımız ise ayakkabı konusunda çok titiz davranır ve zor beğeniriz. Bazı kadınlar gün boyunca onlarca farklı mağazaya girip içine sinen bir ayakkabı bulamayabilir. Böyle bir eşiniz ya da arkadaşınız varsa kendisine kızmayın çünkü ayakkabı gerçekten ciddi bir iş. Ayakkabılar hem kimliğimizi ve stilimizi yansıtan temsilciler hem de vücudumuzu taşıyan emektar ayaklarımızın koruyucuları. Bugünlerde bayan ayakkabı markaları yeni sezona hazırlanıyor ve ayakkabı tutkunlarını rengarenk yaz vitrinleri bekliyor.ayakkabı modası, 2020 ayakkabı modası, bahar ayakkabı modası

Bir kış mevsimi daha geride kalırken bu yıl lateks çizmeler, süet çizmeler, kalın topuklu ayakkabılar ve bilekte biten zarif botlarla çok karşılaştık. 2015 – 2020 kış sezonunun öne çıkan ayakkabıları arasında retro tarzlarıyla rengarenk Mary Jane ayakkabılar da yer aldı. Bu ayakkabıları bahar aylarında da görmeye devam edebiliriz.

Gladyatörlerin dönüşü

2020 bahar – yaz sezonunun yıldızı ise burnu kapalı maskülen terlikler olacak. Bu topuksuz, rahat ve erkeksi terlikleri sokakta sıkça görebiliriz. Takunya benzeri biraz yüksek ve kalın topuklu ayakkabılar da bu yazın rahat seçenekleri arasında olacak. Rengarenk desenlere sahip bu modeller sezona renk katacak. Ayrıca sivri burun babetleri seviyorsanız hazır olun, bu bahar ve yaz aylarında sizin sıranız geldi. Bağcıklı ve gladyatör ayakkabı ve sandaletler yine gündemde. 90’lardan beri bir an olsun ayaklardan eksik olmayan gladyatörler bu yaz da karşımıza çıkacak.

Sezonun favori rengi ise beyaz. Beyaz çanta ve beyaz ayakkabı kombinasyonunu sıkça görebiliriz. Sade ve ferahlatıcı bir renk olan beyaz bahar ve yaz aylarına gerçekten de yakışıyor. Sık göreceğimiz bir diğer renk de turuncu.

Bu yaz kıyafet modasında açık omuzlar, Latin tarzı, pilili elbise, bluz ve etekler, püsküllü kıyafetler, gecelik hattâ kombinezon görünümlü ipek ve saten elbiseler gündemde. Ayakkabı seçimlerinizi de bu kıyafetlere göre şimdiden hazırlayabilirsiniz. Danteller ve fırfırlar da sezonun gözdeleri, belki bayan ayakkabı modelleri için de bunları ufak dokunuşlar şeklinde görebiliriz.

Şık bir yaz için bütçeniz hazır mı?

Elbette hangi ayakkabıyı tercih edeceğiniz modanın yanı sıra size bağlı. Gerçekten sevdiği ve istediği bir ayakkabıyı giymek kadınlar için çok önemlidir. Dolayısıyla bir ayakkabıyı gerçekten istediğinizde etraftakilerin yorumlarına ya da o anki moda trendlerine aldırmadan giymek sizi mutlu edebilir. Yaşam tarzınız, işiniz ve kişisel beğenilerinize göre ayakkabı stilinizi oluşturabilirsiniz.

Kadınlardaki ayakkabı tutkusunun bir getirisi de ekonomi ne durumda olursa olsun ayakkabı satışlarının devam etmesi. Ekonomik kriz zamanlarında bile insanlar stillerinden vazgeçmeyebiliyor. Neyse ki her bütçeye göre ayakkabı rahatlıkla bulunabiliyor. Marka ve kaliteye göre karşımıza çok farklı fiyatlarda ayakkabı seçenekleri çıkıyor. 2020 bahar ve yaz sezonu bayan ayakkabı fiyatları için konuşursak sandalet ve espadril gibi yazlık ayakkabıların fiyatlarının kışın seçtiğimiz dayanıklı bot ya da çizmeler kadar yüksek olmadığını müjdeleyebiliriz. İhtiyacınıza ve kalite beklentinize göre 20 – 30 TL civarı fiyatlarla dahi yazın iş görecek ayakkabılar bulmak mümkün. Elbette gece şık bir kokteyle ya da eğlenceye gittiğinizde giyeceğiniz insanları etkileyecek bir ayakkabı istiyorsanız çok daha yüksek bir bütçeyi gözden çıkartmanız gerekebilir.

Huzurlu bir bahar ve yaz sezonu geçirmek, şıklığınızı tamamlarken ayak sağlığınızı da korumak için kaliteli bir ayakkabı seçmek, dolayısıyla fiyat/performans dengesine dikkat etmek önemli. Bütçenizi fazla zorlamayacak, öte yandan da bir kaç ay içinde aşınıp sizi yarı yolda bırakmayacak, dayanıklı bir ayakkabı seçebilirsiniz.

Hastalıklarda Pilatesin Etkisi Nedir?

Pilates günümüzde keyifle yapılan ve çok rağbet gören bir sportif aktivite türüdür. Kadınlar ve erkekler oldukça sosyal ve eğlenceli buldukları pilates sayesinde daha kısa sürede fit bir bedenin sahibi olurlar. Aynı zamanda vücuda yüksek derecede kuvvet esneklik kazandıran pilates, bazı hastalıkların tedavisini desteklemek amacıyla da tercih edilmektedir. Genellikle fiziksel anlamda sorun yaşayan insanların tedavisi için tercih edilen pilates bedenin daha hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlar. Bu nedenle hastalıklarda pilates uygulamaları çok faydalı olacaktır.hastalık pilatesi, hastalık pilatesi nasıl olmalı

Hastalıklarda Pilates İçin Doktor İzni Şart

İyi olacağını düşünecek şekilde yapılan hastalıklarda pilates uygulamaları için mutlaka doktor ve uzman önerisi alınmalıdır. Her pilates programı hastalar için faydalı olmayabilir. Nasıl ki hamilelik ve çocuk pilatesi gibi farklı türler bulunuyorsa, hastalıklarda pilates yaptırmak da farklı programlar gerektirmektedir. Çünkü genel bir pilates uygulamasında mevcut olan hareketler fiziksel hastalığı olan bir hasta için tamamen uygun olmayabilir. Hem hastalığın daha hızlı iyileşmesini sağlayacak hem de hastayı zorlamayacak şekilde hareketler seçilmektedir. Bu tarz pilatesler daha hafif ve tempolu şekilde yerine getirilir. Bu nedenle mutlaka hastalıklarda pilates yapılması konusunda eğitim almış uzmanlardan destek alınması şarttır. Kulaktan dolma bilgilerle yapılacak bir pilates etkinliğinden fayda beklenmemesi gerekir.

Hastalıklarda Pilates İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hastalara özel olacak şekilde pilates yaptıran birçok spor salonu ve eğitmen bulunmaktadır. İnsanlar öncelikle iyi bir spor salonu veya eğitmen seçimi ile başlamalı ve mutlaka doktorlarından da bu konuda bilgi almalıdır. Çünkü her fiziksel hastalık için pilates faydalı olmayabilir veya sonuç vermeyebilir. Buna dikkat ederek alınacak pilates karaları etkilerini hemen göstermeyecektir. Hastalar bu süreçte sabırlı olmalı ve hastalıklarda pilates uygulamalarının zaman gerektirdiğini unutmamalıdır. Bununla birlikte yalnızca pilates yaparak herhangi bir fiziksel hastalığın tamamen iyileştirilebileceği düşüncesi de yanlıştır. Tedavi destekleyici şekilde kabul edilmeli ve tek başına yeterli olmayacağı da bilinmelidir. Fiziksel bir hastalık için tedavi olmadan sadece pilates yapmak aksine hastalara zarar verebilir. Hastalıklarda pilates faydalarını görmek için bu konuya gerçekçi yaklaşmak önemlidir.