Arabalı Kurye Nedir?

Bir yerden bir yere zarf paket veya eşya taşıyan, en az ilkokul mezunu olan, iyi bir Türkçeye sahip olan, kuvvetli harita bilgisine sahip olan, eli ayağı tutan, görme veya işitmede ciddi sağlık problemleri bulunmayan kişilere kurye denilmektedir. Kurye olabilmek için bu şartları sağlamak gerekmektedir. Ancak kuryenin de çeşitleri bulunmaktadır. Çeşitlerine göre farklı özellikler istenilebilmektedir. Yaya kurye olarak çalışacak olan kişilerin bu özelliklere sahip olması yeterlidir, ancak motosikletle veya arabayla bu işi yapacak olan kişilerde daha farklı özellikler aranmaktadır. Motosikletle bu işi yapacak olan kişilerin öncelikle A2 sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.arabalı kurye nedir, arabalı kurye kullanımı, arabalı kuryeden faydalanma İyi derecede motor sürmek, harita bilgisinin kuvvetli olması, düzgün bir Türkçeye sahip olmak, elinin ayağının tutması, özellikle görme veya işitme organlarında ciddi sağlık sorunlarının bulunmaması önemli özellikler arasındadır. Arabalı kurye olarak hizmet verecek olan kişinin ise; araba kullanması ve araç kullanabilmek için gerekli ehliyete sahip olması gerekmektedir. Ehliyete olmayan kişi ya da kişiler her ne kadar güzel araba kullanıyorlar ise de; bu tür işlerde çalışmaları mümkün olmamaktadır. Arabalı kurye olarak çalışabilmenin en önemli şartı ehliyet sahibi olma zorunluluğu olmaktadır. Bunun yanı sıra diğer bütün özelliklere de sahip olmak gerekmektedir.

Arabalı kurye olarak hizmet verecek olan kişilere daha çok kıymetli, taşınması güç olan, motorlu kuryelerin taşımasının zor olduğu, ağır, büyük hacimli veya kırılabilir eşyalar taşıtılmaktadır. Bu sayede risk minimum seviyeye indirilir ve değerli eşyaların zarar görme olasılığının da bu şekilde önüne geçilmiş olur. Hacmi büyük, ağır, kırılabilir, değerli, taşınması zor olan, motorlu kuryelerin taşıyamayacakları boyutlarda olan eşyalar; bu işte çalışacak olan kişi ya da kişiler tarafından araba vasıtasıyla taşınmaktadır. Normal kurye fiyatının 5 katı fiyatla ücretlendirilen bu hizmet sayesinde hem değerli mallarınıza gelebilecek olan zararlar minimum seviyeye indirilir, hem de hızlı bir şekilde bir yere ulaştırmak istediğiniz eşyalarınız kısa sürede ulaşır.

Arabalı kurye işinde çalışacak olan kişi ya da kişilerin ayrı bir dikkat göstermeleri gerekmektedir. Zira bu işte daha büyük parçalar taşınmak üzere yer almaktadır.

Arabalı Kurye Kime Denir?

Kurye olarak çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin karşılarına farklı kurye çeşitleri çıkmaktadır. Kişi, eğer kurye çeşidinin gerektirdiği şartları sağlayabiliyor ise, ilgili kurye alanında görev yapabilmektedir. Kurye çeşitleri; yaya kurye, moto kurye, arabalı kurye, uçak kurye, acil kurye ve Express kurye gibi isimlerle karşımıza çıkmaktadır ve hem gündüz mesai saatleri içerisinde, hem de gece mesai saatleri dışında bu kurye çeşitleri hizmet vermektedir. Kurye olabilmek için gerekli olan belli başlı kurye olabilme şartları sağlayan kişi ya da kişiler; hangi kurye alanında görev yapmak istiyorlarsa, ilgili kurye alanın gerektirdiği ekstra özellikleri de sağlamalıdırlar. Yani bazı kurye alanlarında farklı özelikler de istenilebilmektedir. Mesela yaya kurye alanında kurye olabilmenin gereklilik arz eden belli başlı şartlarının sağlanması yeterli olurken; arabalı kurye alanında bu şartlara ek olarak gerekli ehliyet ve iyi derecede araba kullanabilme özelliği istenilmektedir. Kurye olabilmenin gereklilik arz eden belli başlı şartları; kişinin elinin ayağının tutuyor olması, özellikle görmeye ve duymaya yarayan duyu organlarında ciddi sağlık problemlerinin olmaması, en az ilkokul mezunu olunması, iyi derecede Türkçe bilinmesi ve kuvvetli harita bilgisine sahip olunması olmaktadır. Arabalı kurye alanında çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin hem bu şartları sağlayabilmeleri, hem de gerekli olan ehliyete sahip olmaları ve iyi derecede araba kullanabilmeleri gerekmektedir.arabalı kurye kime denir, arabalı kurye nedir, arabalı kurye olmak

Arabalı kurye işinde çalışmak isteyen kişi ya da kişiler bu şartları sağlayabilmeleri durumunda bu işte çalışabilirler. Daha çok uzun mesafelere bakacakları için arabalarla bu işi yaparlar. Karşılarına bu alanda 2 farklı çalışma sistemi çıkmaktadır. Bu işte çalışmak isteyen kişi ya da kişilerin karşılarına çıkan çalışma sistemlerinden birincisi; maaş+sigortaya dayalı çalışma sistemi olmaktadır. İkincisi ise; % 50 olarak bilinen çalışma sistemi olmaktadır. Birinci sistemde kişi ya da kişiler düzenli olarak her ay maaşlarını alırlar ve yine düzenli olarak her ay sigortaları yatar; ikinci sistemde ise ilgili kurye firmaları ya da şirketleri, bu alanda görev yapacak olan kişi ya da kişilere belli bir yüzde var, yüzde 50 olarak adlandırılmaktadır ancak her firmanın ya da şirketin vereceği yüzde arabalı kurye alanında değişkenlik gösterebilmektedir.

Arabalı Kurye Kime Denir?

Bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıma işini arabalarla yapan kişilere arabalı kurye adı verilmektedir, kişiler zarf paket ya da eşyaları daha uzak mesafelere ulaştıracakları için arabalarla bu işi yapmaktadırlar. Standart olarak kuryelik yapmak isteyen kişi ya da kişilerden istenilmekte olan bütün şartlar bu işi yapmak isteyen kişi ya da kişilerden de isteniliyor. Buna ek olarak araba kullanabilmek için gerekli ehliyete sahip olmak şartı da; bu işi yapacak olan kişi ya da kişilerden istenilmektedir. Arabalı kurye olarak işe başlayacak olan kişilerin kuvvetli harita bilgisine sahip olmaları ve yer yön duygularının güçlü olması da önem arz eden durum olmaktadır.arabalı kurye kime denir, arabalı kurye nedir, arabalı kurye olmak

Arabalı kurye olarak görev yapacak olan kişi ya da kişiler; ciddi sağlık problemlerini bünyelerinde barındırmamalıdırlar. Aynı zamanda en az ilkokul mezunu olmalı, iyi derecede Türkçe bilmeleri, kuvvetli harita bilgisine sahip olmaları, araba kullanabilmek için gerekli olan ehliyetin alınmış olması da yine bu işi yapacak olan kişi ya da kişilerde aranılan şartlar arasında olmaktadır. Bu şartları sağlayan kişi ya da kişiler; 2 farklı kazanç sisteminin karşılarına çıkacağı kuryelik işine başlayabilirler. Bazı firmalar ya da şirket bu alanda maaş+sigorta üzerinden kazanç sunarlarken; bazı firmalar da % 50 sistemine göre eleman alımı yapmaktadırlar. % 50 kazanç sistemi ilgili firma ya da şirkete göre değişkenlik gösteren durumdur. Bu 2 farklı kazanç sisteminden istediğiniz birisini seçerek siz de arabalı kurye işine başlayabilirsiniz. Tabi bu işte çalışabilmek için gerekli olan şartların sağlanmış olması önem arz den durumdur. Bu şartları sağlamanız durumunda bu işte çalışabilmek için artık başka hiçbir engeliniz kalmamış olacaktır, bundan sonrası sizin çalışma sisteminize göredir.

Bir yerden bir yere zarf paket ya da eşya taşıma işini arabalarla yapma görevini üstlenmiş olan kişi ya da kişiler; daha çok uzak mesafelere bakan kuryelerdir, çünkü ancak arabayla uzak mesafelere zamanında teslimat yapılabilmektedir. Hızlı teslimat için arabalarla bu işin yapılıyor olması önemli olmaktadır.