Çocuk psikoloğunun verdiği hizmetler nelerdir?

Çocukların her yönden sağlıklı bir gelişim sağlayabilmeleri için sağlıklı beslenmeleri, insan sağlığına uygun ortam koşulları içiresinde yetişmeleri, gelişimleri için gerekli olan besinlere kolaylıkla ulaşım sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bunlar çocuğun fiziksel, bilişsel, zihinsel ve duyusal gelişim süreçlerinin olumlu yönde destekleyecektir.çocuk psikoloğunun verdiği hizmetler, çocuk psikoloğu ne iş yapar

Bunların yanı sıra çocuğun ruhsal ve sosyal gelişimi de kesinlikle ihmal edilmemelidir. Çocuğun sosyal çevresinde yaşayacağı sıkıntılar, travmatik olaylar, ebeveyn kayıpları, ailenin parçalanması vb. durumlar çocuğun psikolojisinde aşılması güç hasarlara ve yıkımlara neden olabilir. Gelişim açısından oldukça kritik bir öneme sahip olan çocukluk döneminde meydana gelen ruhsal sıkıntılar çocuğun yaşamının ileriki dönemlerinde büyük olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Çocukta problemleri davranışların meydana gelmesi durumunda muhakkak bir çocuk psikoloğuna danışılmalı ve çocuk psikoloğunun hizmetinden faydalanılmalıdır.

Çocuk psikoloğu ne iş yapar?

Çocuk psikoloğu çocukta meydana gelen problemli davranışın nedenlerinin saptanmasıyla birlikte uygun bir terapi yöntemi seçerek sürece devam eder. Eğer çocukta meydana gelen problemli davranışın sebebi aile içiresinde yaşanan bir durumdan kaynaklanıyorsa aileye de rehberlik yaparak onların da bir danışmandan yardım alması için yol gösterir. Bununla birlikte çocuğa uygun oyun terapileri vb. terapilerden yararlanarak çocukta meydana gelen problemli davranışın ortadan kalkmasını sağlar.

Çocuk psikoloğu seçimi yaparken hangi kriterler göz önüne alınmalıdır?

 Ne yazık ki ülkemizde doğrudan çocuk psikoloğu yetiştiren kurumlar bulunmamaktadır. Psikoloji ya da çocuk gelişimi alanında eğitim almış kişiler çocuk psikolojisi alanında çalışmalar yaparak ve eğitimler alarak çocuk psikoloğu olmaktadırlar. Bunun yanı sıra pedagoglar ile çocuk psikologları karıştırılmamalı, çocuk psikoloğunun hizmetinden yararlanılacağında psikoloji alanında almış olduğu eğitimlere dikkat edilmelidir.