Empati Nedir, Nasıl Kurulur?

Genel olarak bu kelimenin sözlük anlamı; bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme becerisi, sosyal ben bilgisidir. Diğer bir adı eş duyum olan empati, olaya yaşan kişinin motivasyonu açısından bakmak olarak da izah edilebilir. Aslında yaradılış itibari ile her birimiz dünyaya yüksek empati potansiyeli ile geliyoruz. Ancak daha sonra yaşadığımız çevre, yaşanılanlar,  büyürken içinden geçilen süreç gibi etkenler bu yeteneğimizin azalmasına neden oluyor. Empati yeteneği genel olarak olumlu anlamlar çağrıştırsa da kişiyi her zaman olumlu davranışlar içine götürmeyebiliyor. İnsan iletişiminde esneklik, anlayış, saygı, vb. olumlu yaklaşımlar sağlasa da eğer kötü niyetli ya da çıkarcı insanlar tarafından istenirse yanlış yönlendirme, manipüle etme için de kullanılabilir. Eğer karşımızdaki kişinin duygu frekansını çözebiliyorsak ve olayları onun açısı ile okuyabiliyorsak dilediğimiz şekilde yön vermek de  ( art niyet halinde) mümkün olacaktır. Yine de empatinin hayatımıza olumlu dönüşleri çok daha fazla elbette.empati nedir, empati nasıl kurulur, empatinin faydaları nelerdir

Empati Basamakları

Uzmanlar tarafından empati basamakları o, ben ve sen basamakları olarak ayırır. O basamağı, soruna muhatabımız açısından değil de toplumun ne düşüneceği nasıl değerlendireceği açısından yaklaşmaktır. Burada kişinin o durum ile ilgili motivasyonundan çok toplumun duruma nasıl yaklaşacağı önemsenir. Burada kişiye toplumda geçerli kurallar hatırlatılır. Ben basamağında muhatabımızla ilgili duruma kendimizi sokar ve ben bu durumla ilgili ne düşünüyorum şeklinde yaklaşırız. Daha çok muhatabın motivasyon ve tutumuna kendimiz yön vermek ister ben de diye başlayan cümlelerle kendimizden bahsederiz. Sen basamağında ise nihayet muhatabın olaydan nasıl etkilendiği ne düşündüğü nasıl bir motivasyon içinde olduğu ile ilgilenilir.

Empati Ve Sempati Arasındaki İlişki

Bu sözcükler çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılan sözcüklerdir. Ancak bu yanlış bir uygulamadır. Çünkü sempati özdeşleşmeyi taraftar olmayı gerektirir ancak empati böyle bir şey değildir. Empati sadece muhatabımızı anlama ile alakalıdır. Onun içinde bulunduğu durumu onun hissettiklerini ve ne istediğini anlamaya çalışırız ancak ondan taraf olmak ona hak vermek gibi bir durum içine girmeyiz. Birey ile beraber aynı duygu içine girilmişse, bireye hak verilmeye başlanmışsa bunun adı sempati olur. Empati bireyin nasıl duygular içinde olduğunu, olaya hangi açıdan baktığını veya olaydan nasıl etkilendiğini anlamaktır bu anlayış beraberinde destek, taraf olmayı veya hak vermeyi getirmez.