İmplant Nasıl Yapılır Ve Nerelerde Yaptırılabilir?

İmplant cerrahisi implantın yapının ilk başladığı yıl olan 80’ li yıllarda az sayılacak bir gurup hekim tarafından genel anestezi ile yapılan bir diş ekme yöntemi olarak bilinen bir tedavidir. Steril odalarda oldukça korunmalı ve çok yaygın olmadığından dolayı herkese yapılması sağlanamıyor idi. İmplant nasıl yapılır sorusunun bu gün kabul edilen kriterlere göre ve bu Amerika Birleşik Devletlerinin de kabul ettiği kriterler doğrultusunda cevap verilmesi gerekirse, diş hekimlerinin muayenanesin de bilinen lokal anestezi ile diş çekimi yapılır gibi basit ağız operasyonları ile implant çene kemiğinin içerisine yerleştirilebilmektedir.  İmplant nasıl yapılır? klinik ve muaynanede, bazen nadiren genel anestezi ile yapılabilmesi de mümkündür.  buna genellikle baş vurulmasının sebebi ise insanların korktuğu için işlemin genel anestezi altında gerçekleştirilmesinin istediği hastalar için geçerli bir durum olarak değerlendirilebilir. İmplant nasıl yapılır? İmplantın uygulanmasına basit bir cerrahi işlem diyoruz. Buna genel bakış açısı ile her şeyin iyi olduğu yâda mükemmel olduğu bir dişin çekiminden çok zaman geçmeden yapılan süreçte işlemler basit olur.implant nasıl yapılır, implant uygulaması nasıldır, implant nasıl uygulanır

 Bu sürenin uzatılması dişçi korkusu, para sıkıntısı, ağrı korkusu sebebi ile gecikmeler olduğunda her rahatsızlıkta gibi bir bedel ödenmesi gerekiyor. Dişin kaybedilmesi ile oluşan çene kemiği erimesi oluşmaktadır. Dişlerin kaybedilmesinde 1,5 ay sonra 1 cm’ lik bir erime söz konusudur. Eskiden bu sistemi uygulayabilmek için dişlerin çekildiği yerlerin düzelmesi beklenmekteydi. Bu sistemin ortaya çıkardığı problemler doğrultusunda, mevcut düşünceler günümüzde tamamen terk edilmiş bir bilidir. Fakat bu ölçüde düşünen hastalar dişlerini çektirdikten sonra hala diş çekilen yerin düzelmesi için bekleyen hastalar vardır. Fakat yerleştirilen implantların boyutları aşa yukarı 4 mm civarında çene kemiğinin kalınlığı ise 6 mm’ lik bir kalınlığa sahiptir. Bu ölçüler dişin mevcut yerinde olduğu ölçülerdir. Dolayısı ile çene kemiği ile implant ölçüleri arasında 2 mm’ lik bir fark bulunmaktadır. Bu hesaplamalar doğrultusunda diş çekildikten sonra beklenen süre içerisinde çene kemiğinin erimesi mevcut ölçülerin kullanım olarak daralması anlamına gelmektedir.