İnternet bağlantısının kopma sebepleri ve çözümleri

Evinizde veya iş yerinizde kullandığınız internetin bir anda kopması ile yaşadığınız sorunları ardınızda bir türlü bırakamıyorsanız bazı şeyleri kontrol etmeli ve sorunun kaynağını bulmalısınız. İnternetin kopmasının birkaç farklı sebebi bulunmaktadır. Bu sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Ana hat kablosu arızası
  • Ara kablo arızası
  • Modem arızası
  • Genel şebeke arızası
  • Lan kablosu arızası

Yukarıdaki sebeplerin her birini tek tek ele alarak kısaca açıklarsak daha detaylı bir bilgilendirme yapabiliriz. Bu sebepten dolayı şöyle kısaca sebeplerin açıklamalarına bir bakalım.

  • Ana hat kablosu arızası: İnternet kablolar yardımı ile dağıtıcı cihazdan abonelere doğru akmaktadır. Bu akışın sağlıklı bir şekilde olabilmesi için ana hat kablosunun sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir. Bu kablodaki arızanın tespiti kopmaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Kablo değişimi sonrasında kopma sorunu oluşmayacaktır.

İnternet bağlantısı kopması, internet kopması, internet bağlantısı

  • Ara kablo arızası: Ara kablo ana hat kablosunun sonraki aşamasıdır. Ana hat kablosuyla iletişim halinde olan ara kabloda meydana gelen bir deformasyon, yıpranma, kırılma vb. sinyalin tam olarak kablo içinde ilerleyememesine neden olacaktır. Sinyalin olması gerektiği gibi ilerlememesi sonucunda kopmalar meydana gelmektedir. Buradaki arıza giderildiğinde bağlantı problemi ortadan kalkacaktır.
  • Modem arızası: Kablolar aracılığıyla dağıtılan internet sinyali modem adı verilen cihazlar vasıtasıyla bilgisayar ve diğer internete erişim özelliği olan cihazlara aktarılmaktadır. Bu aktarımı yapan modemlerde meydana gelmiş olan arızalar sinyalin alınamamasına, verilememesine ya da kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Modemde var olan sorun giderildiğinde veya arızalı modem yenisi ile değiştirildiğinde sorun ortadan kalkacaktır.
  • Genel şebeke arızası: Bazen internet servis sağlayıcılarının alt yapısında genel arızalar oluşabilmektedir. Bu arızaların birçok farklı sebebi bulunmaktadır. Arızanın sebebinin bulunup giderilmesi halinde sorun ortadan kalkacaktır.
  • Lan kablosu arızası: Modeminiz kablosuz değil de kablolu ise ve internete kablo vasıtasıyla bağlanıyorsanız LAN bağlantı kablonuzdaki arıza internet sinyalinin bozulmasına yol açacak ve kopmalar yaşanacaktır. Sık sık internet kopması yaşıyorsanız LAN kablonuzu kontrol etmelisiniz. (Modem üzerindeki internet sinyal ışığı olması gibi gerekiyorsa bu kontrolü yapmalısınız. Eğer internet sinyali olması gerektiği gibi görülmüyorsa sorun geneldir, kablo sorunlarında ışıklarda değişim gözlenmez.)