Tercüme Ücretleri Nelere Göre Farklılık Gösterir?

Tercüme ücretleri karakter sayısına, dile, tercüme edilecek metnin niteliğine göre farklılık arz eder. Tercüme bürolarında fiyatlar genellikle karakter sayısına göre hesaplanır. Burada 1 sayfa 1000 karakter olarak kabul edilmektedir. Yani klavyeden yazmak için yapılmış her bir vuruşun toplamıdır. Bu ölçü standarttır ve her büro fiyat hesaplamayı bu ölçü üzerinden yapar. Öte yandan bir diğer fiyat etkeni de tercümenin teknik mi ticari mi olacağı ile ilgili kıstaslardır. Bazı metinler özel bir dille üretildikleri için uzmanlık gerektirirler. Mesela bilimsel bir makalenin çevirisini yapacak olan tercümandan o bilim dalında uzman olmasını bekleriz ki bu da fiyatlandırma üzerinde yükseltici bir etki yaratmaktadır.tercüme ücretlerinin farklılıkları, tercüme ücretlerinin fark sebepleri, tercüme ücretlerindeki farklılıkTercüme ücretleri üzerinde etkisi olan tercüme türleri başlıca tıbbi tercüme, teknik tercüme, hukuki tercüme, edebi tercüme olarak sıralanabilir. Tıbbi tercüme adından da anlaşılacağı gibi tıp içerikli bir metnin çevirisidir. Bir tıbbi cihazın kullanma kılavuzundan yeni bir hastalık keşfine kadar her alanı kapsar. Alanında uzmanlık gerektirmesi, yoğun bir dikkat ve uzun bir süre gerektireceği için fiyat düzeyi yüksek seyreden bir tercümedir. Aynı zamanda ister uzun soluklu olsun ister kısa sürede işlem bitirilebilsin karakter sayısı başına alınacak ücret büronun belirlediği seviyededir. İnternet siteleri incelenen birkaç büronun uyguladıkları katsayı oranı tıbbi tercümelerde en yüksektir olanlardandır.

Tercüme ücretlerinin yüksek olduğu bir diğer alan da teknik tercüme alanıdır. Bu alan bir kullanma kılavuzunun tercümesini konu edinebileceği gibi bir mühendislik dokümanının çevirisi de olabilir. Genellikle mühendislik alanından çeviriler içerir. Bu durum da bilgi ve uzmanlık isteyen bir çeviriye ihtiyaç doğurur. Aynı biçimde hem sanatsallık, hem uzmanlık hem de derin bir kültürü gerektiren edebi çeviriler vardır. Bunlar da sanatsal içerik nedeniyle tercüme fiyatlarında yukarı yönlü bir artış yaparlar. Fiyat bakımından en basit çeviriye genel çeviri denilmektedir. Bunlar terminoloji ve jargon kelime içermezler. Basit ve günlük dille yazılmış çevirisi kolay ve kısa metinlerdir. Bundan dolayı fiyatları en düşük düzeydedir.